മുടിയല്ല , നാരല്ല , ഉണങ്ങിയ പുല്ലല്ല.

മുടിയല്ല , നാരല്ല , ഉണങ്ങിയ പുല്ലല്ല. 1

തീ തുപ്പുന്ന അഗ്നിപര്‍വ്വതത്തില്‍ നിന്നും ചിതറിത്തെറിച്ചു കാറ്റത്ത്‌ കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെ വീടുകള്‍ക്ക് മുകളിലും പറമ്പിലും ചെന്ന് വീഴുന്ന ലാവാ ഗ്ലാസ് നാരുകളാണിവ ! ഇതിന് Pele’s hair എന്ന് വിളിക്കും . ഹവായിയന്‍ അഗ്നിദേവതയാണ് പെലെ . പക്ഷെ നാട്ടുകാർ ഇവയെ nornahár എന്നാണ് വിളിക്കുക . അർത്ഥം യക്ഷിയുടെ മുടി . ഖര പദാര്‍ഥത്തിന്റെ ശരീരഘടന പ്രാപിക്കാത്ത ഉരുകിയ വോള്‍ക്കാനിക്ക് ഗ്ലാസ്, അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് ചുഴറ്റി എറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ്‌ ഇത്തരം നാരുകള്‍ രൂപംകൊള്ളുന്നത്‌ . ചാരത്തോടൊപ്പവും കാറ്റത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ചെന്ന് വീഴുന്ന ഇവ കണ്ണിലും തൊലിയിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് . ഇവിടെക്കാണുന്നത് ഹവായിയിലെ Kilauea അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുടിയാണ് !

Advertisements

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ