കുറ്റവാളി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ട് !

കുറ്റവാളി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ട് ! 1

ഹാളിൽ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി തകർക്കുകയാണ് . ദ്രിശ്യ പ്രകാശത്തിലെ എല്ലാവിധ വർണ്ണങ്ങളിലും ഉള്ള ബൾബുകൾ മിന്നിമറയുന്നു . ആൽബെർട്ട് തന്റെ കാമുകിയായ കരോളിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് രസിക്കുകയാണ് . ക്യാമറയും പിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആൽബെർട്ടിന്റെ പിറകിലെ കാഴ്ചകണ്ട്‌ കരോളിൻ ഞെട്ടി ! അപ്പോൾ ആൽബെർട്ട് കരോളിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തു. കരോളിന്റെ കണ്ണിലെ ഭയം കണ്ട് ആൽബെർട്ട് പിറകിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങിയതെ ഉള്ളൂ … അപ്പോഴേക്കും തലയിൽ വെടിയേറ്റ് കരോളിൻ നിലം പതിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ! ആളുകൾ ചിതറി ഓടി . പോലീസ് വന്നപ്പോഴും ക്യാമറയും പിടിച്ച് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആൽബെർട്ട് .

പോലീസ് അന്ന് പാർട്ടിക്കിടെ പിടിച്ച സകല ഫോട്ടോകളും അരിച്ചു പിറക്കി . എല്ലാവരും ഒരു അപരിചിതനെ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ഒരു ഫോട്ടോയിലും അയാളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല . University of York ലെ Department of #Psychology ലെ Dr. Rob Jenkins, ആൽബെർട്ട് എടുത്ത കരോളിന്റെ അവസാന ഫോട്ടോ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചു . അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ അവസാന ഫോട്ടോയിൽ കരോളിനെ വധിച്ച ആളുടെ മുഖവും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്!!

Advertisements

കുറ്റാന്യോഷണ ലോകത്തിൽ ഒരു പുതു സാങ്കേതിക വിദ്യ അവിടെ പിറവി എടുക്കുകയായിരുന്നു . ആൽബെർട്ട് എടുത്ത കരോളിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ , കരോളിന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണ മണിയിൽ ആയിരുന്നു കൊലപാതകിയുടെ മുഖം ഒളിഞ്ഞിരുന്നത് !! (Pupil reflections in photograph) . അതെ … ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളും ..അയാളുടെ പിറകിൽ നിലക്കുന്നവരും ആ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടും !! കണ്ണിലെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് . പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുത്തത്‌ 12 മെഗാ പിക്സലിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ക്യാമറയിൽ ആണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല . മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കരോളിൻ കുറ്റവാളിയെ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആയാൽ താൻ വധിച്ച ആളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിൽ കുടുങ്ങി പോലീസ് വലയിൽ ആയത് . Dr. Rob Jenkins ന്റെ പഠനങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ ഉണ്ട് >>>http://goo.gl/oz5iK6

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ