എളുപ്പത്തിൽ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാം

എളുപ്പത്തിൽ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാം 1

പെട്ടെന്നൊരു ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട , മൊബൈലിലോ , ലാപ്പിലോ പിസിയിലോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ , നേരെ താഴെക്കാണുന്ന സൈറ്റിൽ ചെല്ലുക , ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക , എന്തെങ്കിലും അതിൽ എഴുതുക , ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക , അത്രയേ ഉള്ളൂ !

Advertisements

https://pucham.com/

 

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ