ജയന്റ് ഓര്‍ ഫിഷ്‌

ജയന്റ് ഓര്‍ ഫിഷ്‌ 1

ജയന്റ് ഓര്‍ ഫിഷ്‌ (Regalecus glesne) ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവുംനീളമേറിയ ബോണി ഫിഷ്‌ ആണ് . പതിനൊന്ന് മീറ്ററോളം ( പതിനേഴ്‌ വരെ കണ്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്) നീളം വെയ്ക്കുന്ന ഇവ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ട് . എങ്കിലും ഇവയെ കണ്ടുകിട്ടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അസാമാന്യ നീളവും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആകൃതിയും കാരണം പലരും കടല്‍വ്യാളിയായി ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സാന്‍ഡിയാഗോ തീരത്ത് നിന്നും 1996 ല്‍ പിടികൂടിയ ഏഴുമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടായിരുന്ന ഓര്‍ ഫിഷ്‌ ആണ്ചി ത്രത്തില്‍ !

Advertisements

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ