ആദ്യത്തെ നാണയം!

ആദ്യത്തെ നാണയം! 1

മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന കാലങ്ങൾ മുതൽ നാം ഇപ്പോൾ വേശ്യാവൃത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ട്രാപ്പിങ് എന്നോ വിളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു (Smith, 2019). ഏറ്റവും നല്ല വേട്ടക്കാരനാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ലഭിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാനഘടകം പുരുഷന്റെ സൗന്ദര്യമോ , ആകാരവടിവോ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവൻ്റെ വേട്ടയാടാനുള്ള കഴിവായിരുന്നു മുഖ്യം. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല വേട്ടക്കാരനാണ് വേട്ടമൃഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗവും , ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീതവും ലഭിക്കുക. ഒരു വേട്ടസമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ മാംസം വീതം വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക തീരെ ചെറിയൊരു വീതമാവും. സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ദയനീയമാവും. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച വേട്ടക്കാരനെ എങ്ങിനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന മാംസത്തിന് പകരമായി ആദിമസമൂഹങ്ങളിലെ ഒരേയൊരു വിനോദം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതെല്ലേ ലാഭം എന്ന് അവനും ചിന്തിക്കും. ഇത് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച വേശ്യാവൃത്തിയോ , ഹണി ട്രാപ്പിങ്ങൊ ഒന്നുമല്ല . മറിച്ച് സമൂഹമുണ്ടാക്കിയ കുടുക്കിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെയും മക്കളുടെയും നിലനില്പ്പിനായി ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്‌സിന് പകരമായി ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതായിരുന്നു രീതി. ഇതിനെ Transactional sex എന്ന് ഔദ്യോഗികമായും ഷുഗർ ബേബി എന്ന് ഇന്റെനെറ്റും പേര് വിളിക്കും. അങ്ങിനെ ഏറ്റവും നല്ല വേട്ടക്കാരൻ ഗോത്ര നേതാവാകുകയും അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സാവധാനം ചില ആദിമഗോത്രങ്ങളിൽ ആണുങ്ങൾ ഒരു അവകാശമാക്കിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് ആചാരമാവുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്രം.

Advertisements

ശരി, ആദിമ ഗോത്രമനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് കരുതുക. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തി സമൂഹമായി വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിലും കാണുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ? തീർച്ചയായും ഉണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അഡെലി പെൻഗ്വിനുകളാണ് (Hunter & Davis, 1998). റോസ് ഐലൻഡിൽ നീണ്ട അഞ്ചുവർഷങ്ങൾ ഇവറ്റകളെ നിരീക്ഷിച്ച ഫിയോണ ഹണ്ടർ പറയുന്നത് കൂടുകൂട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഉരുളൻ കല്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി പെൺ അഡെലി പെൻഗ്വിനുകൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നാണ്. ആകെ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ തീരെ കിട്ടാനില്ല. എന്നാൽ പെൻഗ്വിനുകൾക്ക് മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുവാൻ ഇത് ആവശ്യവുമാണ് . കല്ലുകൾ കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പെൺ അഡെലി പെൻഗ്വിൻ സൂത്രത്തിൽ അടുത്തുള്ള മറ്റ് കൂടുകളിൽ ഒരു സൗഹൃദസന്ദർശനം നടത്തും. അവിടെ അയൽപക്കത്തെ ചെക്കൻ ഉറപ്പായും കാവൽ നിൽപ്പുണ്ടാവും. അയൽവാസിയുടെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ മുതലെടുക്കുന്നതാണോ അതോ ഒരു കല്ലിന് വേണ്ടി അവൾ വഴങ്ങുന്നതാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും കാര്യം കഴിഞ് പെൺ പെൻഗ്വിൻ കല്ലുമായി തിരികെയെത്തി കൂട് പൂർത്തിയാക്കും . എന്നാൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഹണ്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇതേ പെൺ പെൻഗ്വിൻ തൻ്റെ പുരുഷൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മറ്റാരെയും ആവില്ല, അന്ന് കല്ല് തന്ന് “സഹായിച്ച ” അതേ അയൽപക്കക്കാരനെയാവും ! ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണോ ഇത് എന്നും ഗവേഷകർക്ക് സംശയമുണ്ട്.

പെൻഗ്വിനുകൾക്കിടയിൽ കല്ലാണ് പ്രതിഫലമെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസികൾക്കിടയിൽ അത് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയാണ്. നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ വേട്ടക്കാർക്കിടയിലെ പ്രശ്നം അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചിമ്പുകൾക്കിടയിൽ. തനിക്കും, ഒരു പക്ഷെ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇറച്ചിക്കായി ചില പെൺ ചിമ്പാൻസികൾ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ആൺ ചിമ്പുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് എന്നാണു നിരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് (Cristina , 2009 ). ഗവേഷകയായ ക്രിസ്റ്റീന ഗോമസ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിലെ റ്റായ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ചിമ്പുകൾക്കിടയിൽ ‘മീറ്റ് ഫോർ സെക്സ് ‘ കലാവിരുന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതാവട്ടെ ദീർഘകാലഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താനും ! ഇറച്ചിവേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും കപ്പൂച്ചിൻ കുരങ്ങുകൾക്കിടയിലും ഇതിന് സമാനമായ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സെക്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ( Dubner & Levitt, 2005). കഴിഞ്ഞില്ല, ഹമ്മിങ് ബേർഡുകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലും (Eulumpis jugularis) തേനിനായി ഇതേ പരിപാടി അരങ്ങേറുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇക്കൂട്ടത്തിലെ ആണുങ്ങൾ തേൻ കിട്ടുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ക്ഷാമകാലത്ത് ഇവരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ കയറി തേൻ കുടിക്കുവാനാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് (Larry Wolf , 1975).

ചുരുക്കത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം ഒരേഒരു കാര്യമാണ് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പ്, അതാണ് പ്രധാനം.

അതെ!, സെക്സ് അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നാണയം.

Reference

Advertisements

Smith, E. A. (2019). Why do good hunters have higher reproductive success? – PubMed – NCBI. Retrieved from htttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26189411/
Hunter, E.M.; Davis, S.L. (1998). “Female Adélie Penguins Acquire Nest Material from Extrapair Males after Engaging in Extrapair Copulations”(PDF). The Auk. 115 (2): 526–528. doi:10.2307/4089218. JSTOR4089218.
Cristina M. Gomes and Christophe Boesch (2009). “Wild Chimpanzees Exchange Meat for Sex on a Long-Term Basis”. PLOS ONE. 4 (4): e5116. doi:10.1371/journal.pone.0005116. PMC2663035. PMID19352509.
Stephen J. Dubner and Steven Levitt; Monkey Business, New York Times; published June 5, 2005.
Alexandru Micu. (2016, August 31). The Red Light Forest – Prostitution in the Animal World. Retrieved from ZME Science website: htttps://www.zmescience.com/science/prostitution-animals/

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ